Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2021-10-14

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information om vår behandling av personuppgifter och vi hoppas att den ger dig som användare på Swiperoom en trygghet i att behandling av dina data sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Swiperoom AB, 559298-8595 (“Swiperoom”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

Utgivningsbevis

Viss behandling av data omfattas av Swiperooms utgivningsbevis vilket ger oss rätt att publicera dessa uppgifter utan att behöva iaktta Dataskyddsförordningen. Följande databehandling omfattas av vårt utgivaransvar:

 • Bostadsuppgifter (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
 • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
 • Namn på mäklare, stylister, fotografer m.fl.

Vi är dock självklart måna om att den information som publiceras på Swiperoom inte uppfattas som integritetskränkande och ber dig att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.

Ansvarig utgivare för www.swiperoom.com är Sandro Sannelli, utsedd av Swiperoom AB.

Ändamål

Swiperoom använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten Swiperoom.com till besökare, fotograger, stylister och mäklare. Nedan följer en lista på vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar:

 • Kontaktuppgifter. Om du har ett konto hos oss, så sparar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer och lösenord.
 • Övriga data. IP-nummer, browser fingerprint och cookie ID.
 • Uppgifter om användning. Sökhistorik, rörelsemönster, uppgifter kring de bilder och bostäder du besöker, hur ofta och länge du använder tjänsten, innehållet du klickar på samt eventuella fel som uppstått under din användning av tjänsten.
 • Uppgifter för reklamändamål. Cookie-ID samt information om vilka annonser du sett och/eller interagerat med
 • Ostrukturerad data. Ostrukturerad data är uppgifter där du kan skriva fritext, t.ex en fritextsökning som du gör på Swiperoom.

Rättslig grund för datainsamling

Vi lutar oss mot så kallad intresseavvägning då vi bedömer att vi behöver använda personuppgifter för ett legitimt intresse och att vårt intresse väger tyngre, när vi viktar det mot vad behandlingen av dessa data skulle kunna innebära för risker för dig ur ett integritetsperspektiv. Vi anser oss ha så kallat legitimt intresse inom ramen för vår verksamhet bland annat kopplat till följande:

 • Få insikter i hur Swiperoom används och fungerar samt att kunna utveckla och förbättra tjänsten
 • Skapa statistik för intern och extern användning
 • Avgöra effektiviteten i vår information och hur relevanta olika delar av tjänsten är för våra användare
 • För öka säkerheten på tjänsten och motverka bedrägerier och annat felaktigt utnyttjande av tjänsten
 • Visa icke personnanpassad reklam
 • Personalisera din upplevelse på Swiperoom baserat på tidigare besök och interaktion med tjänsten

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES men det kan finnas leverantörer vi använder där behandlingen kan ske även i länder utanför EU/EES. Swiperoom har då vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifter

Uppgifterna sparas olika länge beroende på vilken typ av uppgift det är, men utgångspunkten är att vi sparar dem så länge vi behandlar dem för beskrivna syften i denna policy.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter, bland annat begära tillgång till eller radera dina personuppgifter. Notera att alla rättigheter inte gäller i alla situationer, t.ex. För den behandling som sker med stöd av utgivningsbeviset. Har du frågor kring dina rättigheter så kontakta oss på support@swiperoom.com.

Underleverantörer

Vi använder oss självklart av olika partners och teknikleverantörer för att kunna leverera tjänsten men det är såklart fortfarande Swiperoom som ansvarar för dina uppgifter även när de lämnas till en underleverantör och vi ställer samma krav på deras behandling som på vårt egna. Ingen underleverantör får använda uppgifterna för andra ändamål än vad som är reglerat i denna policy och detta regleras även i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Ändringar

Swiperoom är en tjänst som är i en mycket tidig utvecklingsfas och vi ser över denna policy regelbundet och räknar med att den kommer att ändras och bli mer detaljerad över tid. Återkom gärna och se om det har hänt något nytt, och hör gärna av dig till oss på support@swiperoom.com om du har frågor eller synpunkter till oss.