Marcus Löf

Realtor

För de allra flesta utgör bostaden den största delen av ens tillgångar. Av den anledningen är det ofta den största och viktigaste transaktionen man gör i livet och det är av stor vikt att samspelet mellan säljare och mäklare fungerar sömlöst, att förtroende uppstår och att en gemensam plan med tydliga mål sätts upp. I samtliga uppdrag strävar jag efter att skapa de bästa förutsättningarna för en försäljning och maximera sannolikheten för att mina kunder ska nå sina mål, vare sig det rör sig om att få Bäst Betalt för sin bostadsrätt, att försäljningsprocessen går snabbt, eller att de nya ägarna känns som ”rätt ägare” till familjens villa som gått i generationer.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us