Ryott Arkitektur

ARCHITECT

Ryott Arkitektur startades i Stockholm år 2008 av Ninni Ryott. Sedan starten har jag genomfört hundratalet uppdrag i nära samarbete med mina uppdragsgivare. Kontorets fokus är på bostadsprojekt, inredningsuppdrag och fastighetsutveckling. Min arbetsprocess handlar om att noga lyssna till kundens behov och önskemål, att analysera platsens eller byggnadens förutsättningar och att på bästa sätt utveckla de värden som finns. Jag arbetar i byggprocessens alla skeden, från idéskisser till bygglovsansökan och projektering av bygghandlingar. Ofta är jag också delaktig under produktionsfasen som stöd åt mina uppdragsgivare. I större uppdrag har jag ett utmärkt nätverk av arkitektkollegor, tekniska konsulter, byggföretag, kontrollansvariga, projektledare med flera, att samarbeta med.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us