David Carlsson

Realtor

Hej! Jag heter David Carlsson och är född och uppväxt på Väddö, dit jag nu återvänt efter att ha arbetat några år i Stockholm. Att nu fått möjligheten att arbeta över 10 år på ”hemmaplan” är helt fantastiskt då jag tycker att en av de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare är lokalkunskap.