Erika Bergholm

Realtor

Kreatör och entreprenör! Grundare till Entrance Fastighetsmäkleri. "Folk runt omkring mig beskriver mig som passionerad, öppen, ärlig och med en stor empati. Detta är alla egenskaper som jag värderar högt i mitt yrke som mäklare. En bra mäklare skapar kontakt med människor och ser deras behov. Till syvende och sist handlar mäkleri om att hitta rätt hem till rätt person. Det ÄR en storhändelse att köpa eller sälja en bostad och det SKA hanteras med tillbörlig respekt, för mig handlar det om att föra samman behov och människor."

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us