Jörgen Lundgren

Realtor

Engagemang och delaktighet i försäljningen gör alla parter nöjda och glada. Något jag ofta får höra från både säljare och köpare vid försäljningar, är att de känner sig trygga och att jag har en stor förståelse för just deras situation samt ger dem rätt vägledning i deras tankebanor. Mina ledord som genomsyrar mitt sätt att arbeta är känsla för noggrannhet, lugn och pedagogisk. Detta har sedan jag började arbeta som mäklare 1997, lett till att jag ofta når mitt mål med att ha många återkommande kunder p g a att de känner att jag överträffat deras förväntningar.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us