Martin Hasselblad

Realtor

Jag förmedlar bostäder för Lundin i hela Göteborgs kommun, med tonvikt på Västra Göteborg. För mig är varje försäljning en stimulerande utmaning i att få så ett bra slutresultat som möjligt. Det innebär att man måste lägga stort fokus och mycket tid på varje del av försäljningen.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us