Pontuz Löfgren

Realtor

Strävar alltid efter perfektion. I alla delar. Arbetar som mäklare av kommersiella fastigheter och villor parallellt med att leda företaget och finnas där för medarbetarna. Fokus ligger på utveckling, både branschen i stort och den egna träningen.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us