Ted Bauer

Realtor

Jag har med mina snart 20 år i branschen en mycket bred kunskap och erfarenhet inom yrket. Med full kontroll på hela processen och ett fokus på detaljerna både inom lägenhets, villa och godsförsäljningar erbjuder jag alltid ett gediget och framförallt hundraprocentigt arbete. Jag har de senaste åren varit en av toppmäklarna i innerstaden med flera rekordförsäljningar i bagaget och har ofta återkommande kunder, såväl säljare som köpare.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us