Hillehem AB

STYLIST

Att sälja sin bostad kan innebära mycket oro och stress. Hillehem finns som ett stöd genom hela processen och vi erbjuder våra kunder en helhetslösning där fotografering och styling sköts av ett och samma företag om så önskas. Hillehem har tidigare hjälpt bland annat Margaux Dietz, Oscar Zia & Ellen Bergström med styling inför försäljning.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us