Thomas Sandell

ARCHITECT

Idédriven arkitektur och design. En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. Sandellsandberg utvecklar allt från produkter till städer. Vi förstår våra kunders kommersiella förutsättningar och tillsammans levererar vi innovativa och professionella lösningar som skapar mervärde.

Projects

Found an error or something that could be improved? Contact us